ارتباط با ما

آدرس : میدان قزوین ، خیابان قزوین ، نرسیده به خیابان مخصوص ، پلاک 425

تلفن : 55401318 -55410717

فکس :55409784 

همراه :09122805868

آدرس ایمیل:pishrotruck@gmail.com

وب سایت:www.liftruckrah.com

 

آدرس : میدان قزوین ، خیابان قزوین ، نرسیده به خیابان مخصوص ، پلاک 425

تلفن : 55401318

55410717     

 همراه :09122805868

فکس:55409784